index.php Shqip | Srpski | English   teksti14 teksti16 teksti12
1

Aktivitetet 

» Me datë:29.01.2013 u mbajt konferenca finale e projektit
   2013-01-30 10:59:37

» Me datë:13.12.2012 u mbajt dita promovuese e makinerive dhe produkteve
   2012-12-20 04:02:15

» Me datë:15.10.2012, KDC organizon trajnimin në temën.
   2012-10-10 11:57:28

» Promovimi i produkteve perimore ne Rahovec 07.09.2012
   2012-09-11 15:52:00

» Me datë: 20-24.08.2012, organizohet vizita studimore
   2012-08-17 15:09:29

 

OJQ-të në projekt
  "Krusha" Rahovec 
   SH.F."Agro-kompani " Pejë 
  "Agrocelina " Rahovec 
  "ABK " Gjakovë 
  OJQ "Mamusha " Mamushë 
  "Nadi-S.R. " Gjakovë 
  "Përdrini " Rahovec 
  "Hortikultura " Gjakovë 
  "Freskia " Gjakovë 
 

Kontakti

OJQ "Krusha e Madhe"

Rahovec, Kosovë

Drejtor: Fahrije Hoti

Mob: 044 255-096

Kontakt person: Pranvera Spahiu
Telephone: 044 230-733
Fax:

E-mail:
pranvera.shehu@yahoo.com
 

 

 "Krusha" Rahovec 

1
Krushe e Madhe, Rahovec
E-mail : ojq1_krusha@hotmail.com,
Perfaqesuese: Fahrije Hoti, Tel.o44-255-096,
Person kontakti : Pranvera Spahiu
E-mail : pranvera_s@yahoo.com,  Tel. 044 230 733

 

 

Emri i Projektit:  Konzervimi i specave dhe hajvarit shtepiak Bio produkte

Grate femere ne komunen e Rahovecit

Sh.G.V. " Krusha " - Krushe e Madhe

Histori e shkureter e shoqates:

 

Shoqata e grave te veja? KRUSHA ?, KK Rahovec
Mund te njihet edhe si SH.G.V ?KRUSHA "
Organizata eshte shoqat joprofitabile, sipas definimit te dhene ne pragrafin  2.2 te rregullores se UNMIK-ut nr 1999/222

Organizata nuk do te beje shperndarjen e qfaredo fitimi neto ose profilit sit e tille per asnje individ. Pasuria , te ardhurat  dhe profiti i organizates do te perdoren per te mbeshtetur qellimet joprofitabile te te organizates dhe nuk do te perdoren per te krijuar  benificione te veqanta individuale, qoft ne menyre  te  drejtperdrejt apo indirect per asnjerin nga themelueset, drejtorin nenpunesit, ndonje anetor te shoqates, ndonje te punesuar  apo donator te OJQ-se. Megjithate pagesa e kompensimit te arsyeshem  per keta persona  mund te behet  per punen qe keta persona kane bere per kete organizate.

 

Organizata zyren e saj qendrore e ka  ne fshatin Krushe e madhe , KK Rahovec

Perfaqesuesi i autorizuar i organizates ne Kosove eshte:
Fahrije Hoti nga Krusha e madhe, KK Rahovec

Organizata ka bordin drejtuar prej 5 anetareve
Gjithsej anetare aktivte shoqates jane  64, ne bashkpunim si anetare pesiv jane edhe numri tjeter i kryefamiljareve ne fshat
Themelueset, dhe administruese

 

Q Ë L L I M I

3.1. Qëllimi i punës së Shoqatës është krijimi i kushteve dhe ambientit që të dalin në pahë dhe të zhvillohen aftësitë organizative të femrave , zbulimin dhe zhvillimin e aftësive të tyre sipërmarse në fushat e ndryshme dhe inkuadrimin sa më aktiv dhe cilsor të sajë në jetën ekonomike dhe civile.

Në mbështetje të shembujve pozitiv dhe të suskseshëm ti bindë femrat e reja që të ndërtojnë vetëbesimin dhe dinjitetin për të qenë në gjendje për ti marrë postet dhe përgjegjësitë si dhe të integrojnë punën e tyre me të mashkujve në sferat që tashmë të pranueshme. Të promovojë iniciativa kulturore, bëmirsie, sociale, të përmirsimit të raporteve ndëretnike si dhe në përforcimin e bashkpunimit mes shoqatave të ngjajshme.

 

Realizimi  projekteve te organizates
Kryesisht nga donator nderkombetare qe funksionojne ne Kosove:

  1. Me KWI ? te perfaqesuar nga Prizreni jane realizuar 2 projekte

1. Projekti: AUTOSHKOLLA - Afetesimi i grave per shofer, 30 grate
Keto projekte kane pasur kriter te pershihen grat kryefamiljare, te cilen per qellim kane pasur pavarsimin dhe pregaditje per jete, sigurim i te mirave materiale, disa jane
punesuar.SOROSI ? 15 fermere te fshatit kane perkrahur me koshere per blete.

  1. KDC ( qenra kosovare per zhvillim ) ? 2005 -2006  permes ojq Gjakove jane implementuar 4 projekte, si :
  2. 1 projekt per patent shofer,  perfituar 5 grat.
  3. 2 kultivimi i fidaneve, perimeve 6 fermere kane perfituar sera.
  4. Projekti? bletarise), 60 fermereve nga Krusha e madhe i kane ndare nga 2 koshere, ku 30 nga to ende vazhdojne aktivitetin ne kete lemi.
  5. Projekti: shkembim pervojash, 15 grat nga fshati kane vizituar disa sera te modernizuara per kultivimin e perimeve, ne Tirane.

Motivi:

Pas perfundimit te luftes ne Kosov demet qe kane pesuar,  familjet bashk me te edhe ekonomit familjare  si baze per mbijetes. Per te mbijetuar dhe per te filluar jeten dhe punen, grat e mbetura te veja kane filluar te merren me punet ne bujqsi  per te vazhduar  te mbajne femijet e tyre, per te ja rikthyer jeten ne normalitet dhe sigurimin e te ardhmes se tyre.Siq e cekem me larte grupi i grave kryefamiljare
( 164 gra nga krusha i kane te humbur burrat nga lufta), duke mos patur mundesi tjeter punesimi, kane pa te asyeshme qe per rritjen e sigurimin e egzistences per femijet e tyre te mirren me ato mundesi qka i afrohen pra, me pune bujqesore pasiqe posedojne toke dhe nepergjithesi fshati mirret me mbjelljen, kultivimin e perineve sidomos te specave ndersa ky grup I grave angazhohen edhe ne konzervimin e specave.
Verehet se vullnet, deshira por edhe nevoja per te mbijetur e siguruar femijet, ne munges te prindit jane te gatshme te punojne qofte edhe token ? punet ne fushte, e qka atyre i mungon se ata te kene nje vend pune, te gjitha keto ti kryen ne menyre kolektive si dhe prodhime te produkteve nga puna mekanike ti kryen me linje makinash duke filluar nga kultivimi, konzervimi dhe pasterilizimi.
Pervoja disa vjeqare  dhe mundesit qe na  eshte afruar tani e ne te ardhmen do te angazhohemi te veprojme si te pavarur.

Grat kryefamiljare per konzervimin e specave dhe hajvarit shtepiak - bio.
Ne kete drejtim jemi fokusuar sepse ketu e shohim perspektiven per te ardhmen per sigurimin e ekzistences qe na lehteson rritjen e femijeve jetim.
Nga 2007 ? 2009 punojme si grup I grave ne kete lemi, ku secila kryen punen ne shtepi por, ne menyre te organizuar e bejme shitjen e prodhimeve, ku tregun e kemi te siguruar.

              
Duke u bazuar se ne komunen tone nuk ekziston nje veprimtari e till punuese ,  per shkak se kane lenden e pare  (kultivimin e specave), por edhe ne munges te ndonje fabrike ne rrethine ne  kemi pa te arsyshme se eshte e nevojshme nje aktivitet me program per konzervimine specave ne komunen tone ne menyre qe te plotesohen kerkesa te konsumatereve, ne rast konkret kerkesat jane me te medha se sa  mundesia e kapacitetit te prodhimit te grupit te grave.

Siq e cekem me larte grupi i grave kryefamiljare
( 164 gra nga krusha I kane te humbur burrat nga lufta), duke mos patur mundesi tjeter punesimi, kane pa te asyeshme qe per rritjen e sigurimin e egzistences per femijet e tyre te mirren me ato mundesi qka I afrohen pra, me pune bujqesore pasiqe posedojne toke dhe nepergjithesi fshati mirret me mbjelljen, kultivimin dhe konzervimin e specave.

Kete veprimtari nga viti 2007 sidomos konzervimin e specave dhe te hajvarit te shtepise, grupi i grave e zhvillojne ne shtepi ndersa shitjen, e bejne ne menyre te organizuar permes shoqates.
Grumbullimin e bejne ne lokalin si zyre ne fshat e cila per momentin sa I perket punes administrative nuk ke I ploteson kushtet.
Shitjen dhe shperndarjen e konzervimit te specave e bejne organizata duke mare me qira kur s ka tjeter mundesi, ne disa raste bejne shitjen edhe individuale ne fshat.

Tregu i perodukteve kryesishte e kemi  ne Prishtine, Gjilan, Prizren Ferizaj e Deqan.
Kontratat e shitjes mes Ojq dhe marketave kryhet ne fillim te muajit Qershor.
Kontrat e rregullta nga 2006, tani i kemi me marketat:
Maksi ? Prishtine
Albi    - Prishtine
Benaf ? Prishtine Ferizaj
Shitjen e produkteve I kemi edhe ne disa restorante por edhe bejme shitjen individuale ne fshat ne zyren e ojq-se.
Sa per ilustrim: 2008 ? jane shitur 12000kg. Turshi ? ne kavanoz.
Hajvare shtepise ( pjekur ) jane shitur rreth 5000 kg.
Qe tani kemi kerkesa ? porosi te produkteve, ?IDEA? ne Prishtine kane porositur 5000kg, turshi, si treg i ri.

Duke marre parasysh kerkesat nga viti ne vite po rritet andaj per kete vite do te risim edhe numrin e aktivisteve per produktet tona.
Tere kete aktivitet secila fermere e kryen vete ne shtepit te tyre, vetem grumbullimin final te produkteve e beje permes shoqates, per lansuar ne treg.

Nga raporti verehet se vullnet, deshira por edhe nevoja per te mbijetur e siguruar femijet, ne munges te prindit jane te gatshme te punojne qofte edhe token ? punet ne fushte, e qka atyre i mungon se ata te kene nje vend pune ( mini biznes ? fabrik te gjitha keto ti kryen ne menyre kolektive si dhe prodhimte produkteve nga puna mekanike ti kryen me linje makinash nga  larja, konzervimi e sterilizimi.

Sa per prodhimin e tyre organizata ka marre pjese ne shume panaireqe jane organizuar ne Kosove ku edhe jane shpqrblyer me mirenjohjet.
Me produkte tona kemi marre pjese ne Panairet:

Te gjitha panairet qe organizohen ne Kosove ? Grat ne biznez ? nga viti 2005,2006,2007,2008,do te vazhdojme 2009 te cilen veq tani e kemi ftesen per pjesmarrje ne Panaire qe organizohet nga ministria t tregtise.
2006 ? kemi marre pkjese ne panairin ne Kukes.
Poashtu me produktet dhe punadore e grave ? artizanate te kushes jane prezantuar edhe ne panaire qe organizohen ne kontegjentet, bazat e kFOR ? it,
Bonstill ? Ferizaj
Prizren - Thrand

 

Falemnderit për mirëkuptim

Me respekt:
Perfaqesuesja e shoqates
Z/ Fahrije Hoti

 
     

Me shume...

 KDC - Kosova © 2011
Disejnuar nga ATI-KOS